Make your own free website on Tripod.com
home
downloads
C V
tekushti proekti
predishni proekti
publikacii
lekcii
kontakt
links
eng_flag.gif
english

curriculum vitae

 Лични данни 

 

Роден през 1975 г., София

Семеен, 1 дъщеря

 

 Образование

 

02.2004 – 10.2005 Гостуващ докторант

Институт за демографски изследвания "Макс Планк"

Независима изследователска група по Репродуктивна култура

 

10.2003 – 01.2004 RTN Сътрудник по демография

Институт за демографски изследвания "Макс Планк"

Research Training Network: Demographic Sustainability and European Integration (DEMOG)

 

09.2002 – 10.2005 Доктор по Социология 

Институт по социология при БАН

Теза: Структури на ромското всекидневие в България

защитена на 27.10.2005, очаква решение на ВАК

 

10.1996 – 07.2001 Магистър по социална и културна антропология

СУ "Св. Климент Охридски", катедра Културология

Теза: Властовите взаимоотношения в ромските общности в България, в периода от тоталитарно към демократично общество

 

 

 Преподавателски опит 

 

(2006) Качествени методи за набиране на емпирични данни в социалните науки

Нов Български университет, Департамент Антропология

 

2003 Структури на ромското всекидневие 

Нов Български университет, Департамент Антропология

 

2002/2003 Социология на семейството 

СУ Св. Климент Охридски. Катедра Социология

 

 

 Месторабота

 

2003.07.-    Специалист

Институт по социология при БАН

Секция Социология на религиите и всекидневния живот

 

2002.05. – 2003.07.    Експерт

Център за изследване на населението при БАН

Секция Раждаемост, репродуктивно поведение и семейство

 

 

 Публикации  (натисни тук)

 

 

 Семинари & Конференции   (натисни тук)

 

 

 Членство в професинални организации 

 

Българска социологическа асоциация

 

 

 Сфери на научен интерес

 

Качествени методи за набиране на емпирични данни

Социология на брака и семейството

Социология на малцинствата и Етносоциология

Антропологическа демография
Историческа антропология